Topdan SMS

Toplu sms,müştɘrilɘrinizlɘ ɘlaqɘnin ɘn qisa vɘ ɘn ucuz yoludur!Poçtgöyɘrçini Toplu sms sistemi ilɘ eyni vaxtda minlɘrcɘ şɘxsle elaqe saxlaya bilɘrsiniz

Poçtgöyɘrçini topdan sms hɘllini istifade edɘrɘk

* Öz alfanumerik başliğiniz ilɘ toplu smslerinizi asanliqla göndɘrɘ bilɘr
* Toplu sms rapor sistemimiz ilɘ mesajlarinizin çatma raporlarini asanliqla ala bilɘr
* Mesajlarinizin göndɘrɘn qismindɘ öz markanizi veya firma adinizi görɘbilir
* Sonraki tarixli sms göndɘrɘ bilɘr
* Tɘbrik mesaji göndɘrɘ bilɘr
* Şɘsilɘşdirmɘ xususiyetindɘn istifade edɘrɘk fɘrqli şɘxslɘrɘ eyni vaxtda fɘrqli mesajlar göndɘrɘ bilɘr
* Yeni kamaniyalarinizi eshitdirɘ bilɘr
* yeni xidmɘtinizi eshitdirɘ bilɘr
* Melumatlandirma mesajlari göndɘrɘ bilɘr
* Poctgoyercini topdan sms apilerinden istediyinizi istifade edip sms göndɘrishi movcud olanlarin üstündɘdɘ heyata keçirɘ bilɘrsiniz üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.
.Copyright © PoctGoyercini

Müəllif hüquqları qorunur.

altOval